PDF

Promotion

PRomotion, Branschidningen, 6 nummer per år
Branschtidningen PRomotion är den ledande publikationen i profil- och promotionbranschen som årligen förmedlar köp i slutkundsskedet för cirka 8 miljarder kronor. PRomotion är också den officiella publikationen för branschmässan PRomotion Expo.

Remark ingår i redaktionen och ansvarar för den grafiska formgivningen.


© 2007  REMARK  040-307000  erika braun