Verksamhetsområden

Remark arbetar inom fyra närliggande verksamhetsområden där varje del är en del av ett större sammanhang – en helhet. Vilka delar eller insatser som behövs beror på uppdragsgivarens uttalade behov, mål och syfte. Detta kan dock förändras då nya förhållanden kan upptäckas i det analysarbete som görs inför varje nytt uppdrag.
Remark har sedan starten även haft rollen som bollplank åt flera innovativa och entreprenörsdrivna företag.

Marknadsföring
För att ta plats på scenen behövs ett bra manus, duktiga skådespelare och rekvisita. Och publik! För vem vill stå på en scen utan publik?

Affärsvärldens manus kan vara en broschyr, en annons, hemsida, en ny profil, eller logotype, direktmarknadsföring eller en bok. Vilka delar som behövs för att få publik till scenen är Remarks uppgift att lösa. Målet är att både få publiken att komma, återkomma och dessutom få dem att jubla av ovationer.

PR
Premiärer, nypremiärer, genrep är tillfällen man gärna vill läsa om i tidningarna. Blir det ros eller ris? Vad tycker recensenterna? Kraften i att synas i massmedia är stor. Konsten är att se sin verksamhet med journalisternas ögon. Att bedöma vilka av företagets drama, komedier, tragedier eller musikaler som är intressanta att berätta om.

Remarks uppgift är att kartlägga företagets mediatillgångar och på ett strategiskt och kreativt sätt fånga pressens intresse att vilja skriva och tala om det.

Tidningsproduktion – kraftfull kommunikation
Remark erbjuder helhetslösningar som innefattar allt från redaktionellt och journalistiskt arbete till grafisk formgivning, fotografering, tryck samt distribution. Företaget har många års erfarenhet att producera såväl interna företagstidningar som branschtidningar och digitala nyhetsbrev.

Events – publika träffar som stärker varumärket
Att arrangera publika träffar handlar om skapa en symfoni där tusentals detaljer, och nyanser ska spela i takt. Inget får gnissla eller bli fel för då drar det ner helheten.

Det handlar om första mötet, rekvisitan åter igen, underhållningen, stjärnorna, statisterna, maten, smakerna, dofterna och inte minst budskapet. Vad ska förmedlas, säljas? Hur får vi mest ut av våra insatser? Det är frågor som ska besvaras innan det kreativa och praktiska arbetet sätter igång!


© 2007  REMARK  040-307000  erika braun